Subsidie megastal De Rips

In De Rips, gemeente Gemert-Bakel, wordt mogelijk met tonnen subsidie van de provincie, een varkenshouderij 1.400 meter verplaatst in (het voormalige) LOG De Rips na protest van omwonenden. Daarbij wordt een al jaren lege vergunning geactiveerd en worden 10.000 vleesvarkens toegevoegd aan de enorme veestapel in Oost-Brabant.

In LOG De Rips, op korte afstand van het dorp, zijn nu reeds circa 60.000 vleesvarkens gehuisvest, naast 7.500 zeugen, 20.000 biggen, ruim 9.000 runderen, 1.500 geiten en 42.000 nertsen. De gemeten ammoniakuitstoot in De Rips neemt de laatste jaren toe; de overschrijding van de depositie op de nabij gelegen N2000-gebieden (De Bult, Mariapeel en Deurnese Peel) zal met deze uitbreiding verder toenemen. De noodzakelijke afname van de stikstofdepositie is daarmee ver weg. De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld aan GS.