Stop Belgisch kernafval grensbodems

Groene partijen uit de grensregio’s zijn bezorgd over de plannen van België over kernafvalopslag. In beeld daarvoor zijn onder meer bodems nabij bij Noord-Brabant Tot 13 juni is er nog een digitale raadpleging. Doe mee!

NIRAS, de Nationale instelling voor Radioactief afval verrijkte splijtstoffen, houdt tot 13 juni 2020 een digitale publieksraadpleging over de langetermijnopslag van radioactief afval in België. Er wordt gezocht naar geschikte locaties voor de opslag van het kernafval. Alle Belgen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale bevraging. De grensregio’s zijn mogelijk nog niet wakker. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn....

 Groene beweging

De Statenfracties van GroenLinks in Limburg en Noord-Brabant willen dat alle belanghebbenden in de Belgische grensregio’s aan de online bevraging kunnen deelnemen, en dit over de landsgrenzen heen. Zij stelden een verklaring op samen met Bündnis90/Die Grünen en Déi Gréng (Groene partij Luxemburg) om daarmee hun zorgen over de online bevraging te uiten. Steun hiervoor komt van Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid, en Bas Eickhout, Europarlementariër namens GroenLinks.

In Noord-Brabant uiten gemeenten, provincie en bedrijven al jaren hun zorgen over de berging van hoogradioactief afval vlak over de grens. “Nota bene in gebieden die belangrijk zijn voor onze natuur, landbouw, recreatie én waterwinning. Onder deze grond lopen breuklijnen, waardoor er geen garanties te geven zijn op stabiliteit van de ondergrondse opslag. Hiermee neemt België risico’s met onze veiligheid en volksgezondheid”, aldus Hagar Roijackers, fractievoorzitter GroenLinks in Noord-Brabant. Op 5 juni vroeg Hagar in gesprek met de nieuwe Gedeputeerde Peter Smit om een zienswijze vanuit de provincie Noord-Brabant, samen met het waterbedrijf Brabant Water en zo mogelijk met gemeenten. De Gedeputeerde gaf aan hier werk van te willen maken; het staat geagendeerd voor de GS-vergadering van 9 juni.

 Laat van je horen!

België is van plan om vijf zwembaden aan hoog radioactief afval ondergronds op te gaan slaan. NIRAS houdt hierover een publieke raadpleging. Ook jij kunt hierover van je laten horen!

Momenteel liggen de verbruikte uraniumstaven gewoon op de kernsites van Doel en Tihange. Het is niet veilig om ze daar te laten liggen. Er wordt al veertig jaar onderzoek verricht naar wat er met het kernafval moet gebeuren. Nu stelt NIRAS voor het kernafval geologisch te bergen, onder de grond te bergen dus. Met alle risico’s vandien...

We willen je dan ook oproepen om de enquête in te vullen en van je te laten horen (voor 13 juni).

Op de website van Groen, onze Vlaamse zusterpartij, worden de bezwaren opgesomd en oplossingen voorgesteld. Hieruit kun je alvast heel wat inspiratie putten. Je bent uiteraard vrij de enquête geheel naar eigen inzicht in te vullen: KLIK HIER EN DOE MEE