Het plenaire gesprek over stikstofproblematiek

Stikstof centraal op drukbezochte Brabantdag vol workshops

Tijdens de Brabantdag, waar ruim tachtig mensen aanwezig waren, in de Werkwarenhuis in Den Bosch heerste eensgezindheid onder de leden over de oplossingen om te voldoen aan de stikstofproblematiek. 

De voorstellen van de commissie Remkes worden door de aanwezigen en sprekers als ruim onvoldoende beschouwd en de opgestarte lobby vanuit de luchtvaart en boeren wordt met argwaan bekeken. ,,We hebben regionale radicaliteit nodig. Niet alleen op het gebied van boeren, maar op alle vlakken van onze consumptie. Dat zou een lijn van GroenLinks moeten worden.” 

Midden op de dag is de plenaire sessie gewijd aan stikstofproblematiek. Statenlid Tom Ludwig en gedeputeerde van Noord-Brabant Rik Grashoff vinden het een mooie en toepasselijke term. Het duo vertelt hoe het de PAS-uitspraak invloed heeft op hun politieke werk. Voor de andere spreker zijn grote complimenten, namelijk voor Wim van Opbergen. Tientallen jaren deed Wim als voorman van Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) zijn werk in de luwte. ,,Het is nu zaak om door te pakken en niet met halve maatregelen te komen. De commissie Remkes gaat in haar voorstellen lang niet ver genoeg.” 

Zowel de sprekers als de aanwezigen zijn het over een dat de maatregelen die nu zijn aangekondigd pas een halve oplossing van het probleem. ,,Voor de sanering moet geld worden vrijgemaakt om te zorgen dat boeren met een gerust hart kunnen stoppen”, aldus gedeputeerde Grashoff. Statenlid Tom Ludwig vult aan: ,,Bart Snels benadrukte tijdens Nieuwsuur dat de Rabobank ook een deel van de kosten op zich moet gaan nemen.” 

Tom vertelt hoe hij jaren geleden bij boerenbedrijf Kipster langs is geweest met Grashoff. "Traditionele banken weigerden hen in het begin financiering te geven omdat de focus op behoud van natuur, dierenwelzijn en milieumaatregelen als te risicovol werden bestempeld. Te vaak heeft de Rabobank intensieve veehouderijen gefinancierd. Zij hebben dus wel degelijk een verantwoordelijkheid". Instemmende geluiden en geknik doorheen de zaal. 

De laatste plenaire sessie van de dag was met Tweede Kamerlid Paul Smeulders, Den Boch-wethouder Ufuk Kahya en Joke de Kock, manager schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. Centraal in het gesprek stond de tweedeling in de samenleving. ,,De aandacht van dit kabinet gaat erg uit naar de middenklasse, terwijl een overheid er juist ook moet zijn voor de mensen die niet meekomen, niet rond kunnen komen of hun vertrouwen in de politiek en samenleving zijn kwijtgeraakt”, aldus Paul Smeulders, die aangaf dat er in de toekomst in aanloop naar de volgende verkiezingen een partijbrede discussie over het basisinkomen gaat komen. Ufuk: ,,Absoluut, want het kan een hoop problemen oplossen voor mensen die in de knel zitten.” 

Tijdens de Brabantdag waren ook talloze workshops gepland. Van datascience tot de rijdende moestuin en van hergebruik van het Bossche afvalwater tot een workshop van het maken van eigen fijnstofmeters. ,,Het is een bijzonder geslaagde dag”, aldus Homayoen Madad, bestuurslid bij de afdeling Breda. ,,De Brabantdag is altijd een mooi moment om met alle GroenLinkse Brabanders de koppen bij elkaar te steken en daarmee om onze visie op onze prachtige provincie te versterken.”