Statenvragen over het ondersteunen van de biologische boeren

Vrijdag 29 november 2019 brachten de Statenleden Hagar Roijackers, Tom Ludwig en Jade van der Linden een bezoek aan een biologische varkenshouderij. Op het bedrijf is gesproken met meerdere agrariërs die hebben gekozen voor een biologische bedrijfsvoering.

Zo was er een biologische geitenhouder, een boerin met een biologisch gemengd bedrijf met akkerbouw en vleesvee, een boer met een veelzijdig biologisch bedrijf, met o.a. koeien, kippen, varkens en een kaasmakerij, een vertegenwoordiger van het  ZLTO specialisme biologische landbouw, een boer met een biologisch pluimvee en een boer met een gesloten biologisch bedrijf aanwezig om te spreken over de belemmeringen en de kansen in het huidige beleid.

Het was een goed gesprek en de Statenfractie heeft veel informatie kunnen ophalen. Er werd al snel duidelijk dat er differentiatie nodig is in het beleid en dat er niet één oplossing is voor iedereen. Zo werd de Statenfractie op het hart gedrukt dat er genoeg ruimte moet zijn voor verschillende soorten bedrijven en dat elk bedrijf afgerekend moet worden op haar eigen nadelen. We moet uitgaan van de draagkracht van de grond én de bodem centraal stellen.

Naar aanleiding van alle opgehaalde informatie deze dag stelde de fractie vandaag vragen aan GS waarbij de  vraag “Hoe kunnen we de biologische boer in Brabant beter ondersteunen?” centraal staat.