Wordt een commissiediscussie rond het nieuwe provinciale Milieu- en Waterplan nu verengd tot het kiezen voor één van de drie scenario’s? Daar lijkt het wel op. GroenLinks is voor gezondheid, innovatie én duurzaamheid. De drie kunnen niet zonder elkaar, ons laten kiezen is oneigenlijk.

We maken bezwaar tegen de manier waarom deze startnotitie is opgesteld. Het stuk is zó getrechterd dat de ER-commissie, gezien haar samenstelling, scenario 1 teveel “eco” vindt, scenario 2 wellicht wat al te industrieel en dus uitkomt bij scenario 3. Precies het voorkeursscenario van GS.

Slim ingestoken van GS, de ambtenarij en haar adviseurs. Maar ons inziens niet in het belang van Brabant.

Bij de voorbereiding van het plan zijn veel in- en externen betrokken. Wellicht heeft dat ervoor gezorgd dat GS het zicht wat is kwijtgeraakt op één van de belangrijkste doelen van het PMWP: de waterkwaliteit. Kort nadat hij onze commissie toesprak op de beeldvormingsdag, schreef dijkgraaf Lambert Verheijen nog een vlammend stuk in het Brabants Dagblad met als kop “Pak waterkwaliteit samen aan”. Hij wijst erop dat investeringen in waterkwaliteit al lang onder druk staan. De kwaliteit van ons Brabantse oppervlaktewater is slecht en wordt verder bedreigd door allerlei nieuwe stoffen zoals resistente bacteriën, hormonen en legale en (vooral) illegale farmaceutica. Daar bovenop speelt een grote fosfaten- en nitratenproblematiek. GroenLinks heeft, net als veel natuur- en gezondheidsorganisaties uit de regio, grote zorgen over de Brabantse waterkwaliteit.

Even wat feiten die bleken uit de presentatie op de beeldvormingsdag en die we overigens niet terugvinden in deze startnotitie.

  • De doelen KRW zijn bij lange na niet gehaald. Slechts 3/8 ervan wordt gerealiseerd in de komende planperiode. De meerderheid wordt dus doorgeschoven naar de periode 2021-2027. Dit zegt wat over het belang dat GS feitelijk hecht aan schoon water, rijke biodiversiteit en een mooi leefmilieu.
  • Voorstel is om te kiezen voor ‘achterstallig onderhoud’, dus voor realiseren N2000-gebieden (waaronder bos), natte natuurparels, aanpak verdroging vennen etc. Dat is op zichzelf prima. Alleen moeten we ons blijven realiseren dat N2000 al gerealiseerd had moeten zijn!

De natuur staat op grote achterstand in ons provinciale milieu- en waterbeleid. Wij vinden het nieuwe PMWP een kans om die achterstand in te halen. Zet waterkwaliteit vooraan in het plan, stel de middelen voor het realiseren van de KRW-doelen sneller te beschikking, realiseer zo snel mogelijk de N2000-gebieden. En geef prioriteit aan de converserving. Verdroging - mede veroorzaakt door grondwateronttrekkingen vanuit de landbouw - is een grote bedreiging van de natuur.

Voorliggend stuk kan onze instemming niet krijgen. (grapje) Elke GroenLinkser heeft in een tot nu toe geheim gehouden initiatieritueel de Telosdriekhoek van People-Planet-Profit op het lichaam getatoeëerd gekregen. Wij concluderen dus niet samen met GS dat het derde scenario het Telos-scenario is. Als je de Telosdriehoek consequent hanteert, dan neem je nu de verantwoordelijkheid om de verwaarloosde zijde de komende jaren te verstevigen: de ecologie. Is dat scenario 1? Deels. Want de intrinsieke waarde van natuur, los van gezondheid, zien we er onvoldoende in terug. We kiezen dus voor een echt groen-blauw scenario en dat staat er in de startnotitie niet tussen.