Provinciale Staten zijn geïnformeerd over dat SABIC uit Bergen op Zoom PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) loost in de Westerschelde. PFAS behoren tot de Zeer Zorgwekkende Stoffen omdat ze niet of slecht afbreken in de natuur, schadelijk zijn voor mens en milieu en veelal ophopen in het lichaam.

Deze PFAS-lozing van 51 kg per jaar was niet bij Gedeputeerde Staten bekend. GroenLinks verbaast zich erover dat deze lozing niet eerder is gemeld bij het bevoegd gezag, en dat SABIC deze gevaarlijke stoffen zomaar, zonder vergunning, loost in de Westerschelde. De GroenLinks-fractie stelt daarom vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees ook het bericht in BN de Stem over de schriftelijke vragen.

Foto: ‘SABIC IP Headquarters in Bergen op Zoom’ – Author:  ‘Teemeah’ – bron: Wikimedia License: 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)