Voor het faunabeheer in Brabant stelt de samengestelde Faunabeheereenheid in opdracht van de provincie een faunabeheerplan op. De Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dat het concept faunabeheerplan 2023-2029 te beperkt ter inzage is gelegd. Ook is de faunabeheereenheid niet verplicht om een reactie geven op de ingediende zienswijzen, terwijl de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het faunabeheerplan bij de provincie ligt. Als het aan GroenLinks en Partij voor de Dieren ligt wordt de nota van beantwoording openbaar gemaakt. Ze stellen hier schriftelijke vragen over aan het college van Gedeputeerde Staten.