Het ministerie van Defensie maakte bekend dat van maandag 12 april tot en met vrijdag 23 april de oefening ‘Orange Bull’ plaatsvindt. Dit is ter voorbereiding op een militaire missie eind dit jaar. Er wordt geoefend o.a. in het Natura 2000-gebied de Regte Heide. Dit zal zowel overdag als in de nacht (na zonsondergang) gebeuren.  De GroenLinks-fractie maakt zich ernstige zorgen over de invloed van deze militaire oefening op de natuur.

Er wordt gevlogen met zwaar materieel en parachutisten worden gedropt. Dit tijdens de hoogtijdagen van het broedseizoen. Dit kan vogels verstoren die in het gebied leven, broeden en foerageren. De fractie van GroenLinks verbaast zich dat er wordt geoefend in een zeer kwetsbaar natuurgebied. Het gebied is daarnaast ook al overbelast met stikstof. De extra stikstofneerslag van deze militaire oefening brengt daardoor ook extra schade toe voor de habitats. Tom Ludwig en Michiel Philippart willen opheldering van GS en actie om dergelijke oefeningen in de toekomst te voorkomen.