Rol van de provincie bij omgevingsvergunning Hoogstraten

Sjo Smeets heeft namens GroenLinks vragen gesteld aan GS over de rol van de Provincie Noord-Brabant bij de omgevingsvergunning van een varkensbedrijf in Hoogstraten in verband met grensoverschrijdende effecten bij het Merkske.