‘Provincie mag rem zetten op veestapel’, kopte het Brabants Dagblad recent. Het provinciebestuur krijgt van staatssecretaris Sharon Dijksma bevoegdheden om – per gebied en veehouderij - grenzen te stellen aan het dieraantal, in het belang van de volksgezondheid.

Voor bewoners in de urgentiegebieden een steun in de rug. Tot op de dag van vandaag aarzelt de provincie Noord-Brabant met het realiseren van die rem op dieren. Er komen zelfs dieren bij in overbelaste gebieden. Terwijl de leefbaarheid en volksgezondheid in onze mooie provincie al zo ontzettend onder druk staan. Denk aan stankoverlast, ziekteverwekkers, antibioticaresistentie, stikstofoverschot en vergiftigd oppervlakte- en grondwater.
Vaak delven omwonenden nog het onderspit tegen de goed georganiseerde veehouderij en lokale overheden. De nieuwe wet geeft nieuwe mogelijkheden om de immense Brabantse veestapel aan banden te leggen. Natuurlijk kun je stellen dat het te gek is voor woorden dat we een landelijke ingreep nodig hebben om te doen wat hier allang had moeten gebeuren. Maar we kijken liever vooruit. De nieuwe wettelijke bevoegdheden helpen hopelijk mee om het evenwicht tussen leefbaarheid, economie en natuur in overbelaste gebieden - de Peel voorop - te herstellen.
We kunnen niet wachten.