Regionale energie strategieën

In de themabijeenkomst Energie, heeft de gedeputeerde de Bie het kader geschetst waar binnen de Regionale Energie Strategieën zich moeten ontwikkelen. Vervolgens gaven de 4 regio’s een presentatie van de stand van zaken.

De statenleden mochten daarna vragen stellen en hun mening ventileren. Dit leidde tot veel onderlinge discussies. De tijd was te kort om tot oordeelvorming te komen. De discussie zal op een later moment worden voortgezet.