Reces na marathondebat transitie duurzame veehouderij

Na een marathondebat over de landbouw en veehouderij op 7 juli is het reces begonnen. De Statenleden hebben een paar weken iets meer rust, maar daarmee ligt het politieke werk niet helemaal stil. Deze week zijn er weer Statenvragen ingediend en er wordt een vinger aan de pols gehouden nu de beslissing is gevallen over de transitie naar een duurzame veehouderij. Dit roept bij veel mensen in Brabant vragen op. De komende maanden zal er meer duidelijkheid komen over de gevolgen van het nieuwe beleid.

Vrijdag 7 juli mag een historische dag genoemd worden in de geschiedenis van het provinciale parlement. Meer dan 700 boeren en burgers waren aanwezig in en rond het Provinciehuis om hun stem te laten horen. Ook een aantal leden van DWARS Brabant waren gekomen. In haar spreektekst kwam GroenLinks Statenlid Hagar Roijackers daar ook op terug. De besluitvorming over de toekomst van de veehouderij betreft namelijk niet alleen de boeren. Ook de burgers, op zowel het platteland als in de stad, hebben te maken met de gevolgen van intensieve veehouderij . Deze betreft ook hun grondwater, hun luchtkwaliteit en hun biodiversiteit.

Na het luisteren naar 36 insprekers en een politiek debat van bijna 12 uur heeft GroenLinks ingestemd met beide verordeningen. Maar dit is niet over één nacht ijs gegaan. De verordening Ruimte brengt een duivels dilemma met zich mee; voor het eerst in de Brabantse geschiedenis wordt er iets gedaan aan de wildgroei van stallen, maar een negatieve tegenhanger is dat er mestfabrieken geplaatst mogen worden op industrieterreinen. GroenLinks Brabant heeft altijd gepleit voor het natuurinclusief boeren. Dat betekent dat je als veehouder de mest die de beesten produceren op je eigen land kan uitrijden. Een mestfabriek is een industrialisatie die wij niet graag zien. De angst voor verdroging, verzuring en vermesting van de grond is niet weg. Het herstel van de biodiversiteit zal nog heel lang op zich laten wachten en de uitstoot van stikstof zal wel afnemen door de maatregelen, maar GroenLinks Brabant vindt dat het niet de bedoeling is dat deze vrijgekomen stikstofruimte vrijelijk gegeven wordt aan wegen en industrie.

De komende jaren zal GroenLinks Brabant goed in de gaten houden wat er gaat gebeuren met de natuur, de bodem, de lucht en de gezondheid van alle Brabanders.