Rapport commissie Remkes, maidenspeech Tom Ludwig

Vandaag was er een extra statenvergadering waarin het rapport van de commissie Remkes "Niet alles kan" besproken is.  Tom Ludwig reageerde namens GroenLinks.

 "Het is tijd dat we meer rekening gaan houden met onze natuur. Dat we zorgen voor robuuste gebieden die tegen een stootje kunnen. En daarmee helpen we niet alleen de natuur, maar ook ons eigen welzijn en de toekomst van de vele generaties die na ons zullen volgen".