Op voorstel van GroenLinks hebben de Provinciale Staten een motie aangenomen die meer aandacht vraagt voor het behoud van weide- en akkervogels op het Brabantse land. De komende jaren komt er steeds minder geld vrij voor maatregelen die weide- en akkervogels beschermen. Er zijn momenteel al projecten die niet kunnen worden uitgevoerd vanwege een tekort aan financiering. Dat terwijl een aantal belangrijke en kenmerkende vogelsoorten in Brabant in populatie afnemen, zoals de kievit, grutto en de patrijs. De motie roept op samen met het veld (de collectieven) te onderzoeken wat er nodig is om deze populaties te behouden in Brabant. Ook willen de Provinciale Staten dat de provincie Brabant aangeeft bij het kabinet dat extra financiering voor akkervogelbeheer nodig is.