Provinciaal Inpassings Plan Windenergie A16

Mijn maidenspeech betrof het plan voor de plaatsing van 28 windmolens rond de A16. GroenLinks pleit er al vele jaren voor: We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten we nu stappen zetten. Deze 28 windmolens zijn een eerste stap naar het tienvoudige aan windmolens in de provincie Brabant.

Als Brabant lopen we niet voorop in het behalen van de windenergie doelstellingen. We lopen, zoals de windmonitor laat zien, achteraan. Als GroenLinks zouden we sprintjes willen trekken om de doelstellingen te behalen. Er zijn nog veel meer als deze trajecten nodig. Daarbij vinden we het van groot belang dat lokale participatie goed geborgd wordt zowel in meepraten als meedoen (de Grean Deal waarbij 25% van de bouwrechten ten goede komt aan de lokale samenleving). Daarnaast is de keuze van locaties zoveel mogelijk buiten natuurnetwerken meegenomen.

Het Provinciaal Inpassingsplan A16 was een zorgvuldige traject naar een voorkeursalternatief in samenwerking met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, de 9 betrokken ontwikkelaars, gemeenteraden, belangenorganisaties en inwoners. Je kan echter niet iedereen tevreden stellen. Windmolens hebben een impact op omwonende, flora en fauna. De energietransitie waar we voor staan is een transitie die zijn weerga niet zal kennen en ons leven in alle opzicht zal veranderen. Maar wij zijn de generatie die klimaatverandering kan stoppen. GroenLinks wil daarvoor grote stappen zetten nu en in de toekomst.