Perspectiefnota 2018 Brabant op Koers

Vandaag wordt in de Statenvergadering de perspectiefnota 2018 besproken. GroenLinks kijkt terug en blikt vooruit. De fractie ziet te weinig urgentie bij energiebesparing, bij handhaving en toezicht in het buitengebied en te weinig dadendrang m.b.t circulaire economie. GroenLinks had de afgelopen jaren een veel socialere agenda verwacht van een coalitie waar PvdA en SP deel vanuit maken. Het gevoerde beleid is en blijft neo-liberaal.

Lees het betoog van GroenLinks