Op uitnodiging van de Eerste Kamerfractie!

Op de derde vrijdag van september ;-) waren de GroenLinks Statenleden uit alle provincies te gast bij onze Eerste Kamerfractie. Provinciale Staten en de Eerste Kamerleden hebben natuurlijk een bijzondere band met elkaar. De Statenleden kiezen de Kamerleden en dat is toch wel bijzonder.

De goede opkomst uit het hele land, het warme welkom door Frits Lintmeijer en de Kahootquiz over de toekomstige uitslag van Provinciale Statenverkiezingen lieten zien dat de sfeer er goed in zit en de verwachtingen over de verkiezingsuitslag in maart hoog gespannen zijn.

Over de inhoudelijk thema’s omgevings- en de klimaatwet werd levendig gediscussieerd en de presentaties van de Brabantse en Drentse fractie vielen in goede aarde. Van onze fractie hield Patricia Brunklaus een inleiding over het proces dat in Brabant gevolgd is met burgers, frisdenkers en andere experts. Sjo Smeets vertelde over de activiteiten van de Statenwerkgroep en de speciale werkgroep en de do’s en don’t s (In Brabant wordt de visie eind 2018 vastgesteld). In Drenthe zijn ze er al veel verder mee.

Tijdens de presentaties kwamen Laura Bromet en Paul Smeulders even over uit het debat in de Tweede Kamer om te vertellen over hun eigen portefeuilles. Interessant en leuk om beiden zo enthousiast te zien. En wat een voordeel als je op het Binnenhof bent. Tweede en Eerste Kamerleden hebben veel contact met elkaar en vergaderen op dezelfde dag.

Tijdens de lunch kwamen nog een aantal GroenLinks Kamerleden kennis maken. De Statenleden hadden onderling ook veel met elkaar te bespreken en de conclusie was dat we veel meer onderling contact zouden kunnen hebben. Kortom een zeer geslaagd bezoek en fantastisch om te constateren dat onze partij zo in de lift zit!