Ons orkest

We zijn het eens met de visie van de gedeputeerde om de subsidies binnen cultuur gelijk te laten lopen met de kunstplanperiode van het rijk en daarmee ons orkest in dezelfde cyclus op te nemen. Daarmee kunnen we integrale afwegingen maken voor de gehele sector.

Wel is het zo dat het beleidskader voor cultuur, of zoals het nog steeds genoemd is Kader Vrije Tijd pag. 2 of beleidskader Vrije tijd, Cultuur en sport op pag. 3, nog niet is vastgesteld en we verder geen inzicht hebben in de keuzes die binnen dit beleidskader gemaakt worden. Nu wordt ons al wel een besluit verwacht voor ons orkest. Het orkest loopt hiermee voor de troepen vooruit.

Op zich een positie die voor een orkest niet vreemd is maar GroenLinks wil de gedeputeerde vragen om bij de begroting inzicht te geven in de financiering binnen de cultuur sector. Welke gelden zijn al gespendeerd en waaraan. Daarmee wordt transparantie gegeven aan PS en de sector. De gedeputeerde heeft aangegeven dat bij de bespreking van het nieuwe beleidskader hiervoor een overzicht wordt gemaakt.

Maar los van de cultuur sector wordt ons nu gevraagd een besluit nemen voor het philharmonisch orkest Zuid Nederland wat zich in de top van onze culturele piramide begeeft.

Het is mooi om te lezen dat erkent wordt dat het orkest bijdraagt aan een sterker Brabants cultuursysteem, cultuureducatie en stimulatie van amateurkunst. Met het orkest zijn hierover weer prestatieafspraken gemaakt. Het orkest kan weer hafaconcerten, samen met de lokale fanfares en harmonieën, geven om talentontwikkeling vorm te geven. Kan weer educatieve voorstellingen geven aan scholen.

De kwaliteit, kennis en specialismen vanuit het orkest dragen bij aan de beleving van symfonische muziek in Brabant. Daarbij maakt het orkest gebruik van de beste concertzaal die we hebben in het muziekgebouw van Eindhoven. Daar wil het orkest ook graag zijn en dat kan nu de onderhandelingen over de huur zijn afgerond. Met een meerjarige huurovereenkomst heeft men een meerjarige subsidie nodig om vanuit Eindhoven hun bijdrage te leveren met een sluitende meerjaarse begroting.

De financiën van het philharmonisch orkest Zuid Nederland zijn door Berenschot getoetst en aangegeven is dat men de gelden verantwoord besteed. Daarmee laat de Philharmonie zuid Nederland zien dat men voldoet aan alle eisen die aan hen gesteld worden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Daarnaast zijn we trotst op het orkest zeker om de vele activiteiten die men verricht in Brabant. Zelfs meer dan in Limburg. Wat ons nog wel opvalt is dat de financiering van de subsidie net zoals de naamgeving in het beleidskader ook een wending kent. Zou het eerst uit het budget Vrije tijd en Erfgoed gefinancierd worden. Zien we bij de herziening dat de gelden toch uit het budget Vrijetijd, Cultuur, sport en Erfgoed of is het toch Vrijetijd, Cultuur en Sport? De gelden komen uit de portefeuille Cultuur, Vrijetijd en Erfgoed en daarmee is de druk op deze gelden vergroot. Een amendement om deze uit de algemene middelen te halen heeft het helaas niet gehaald. Wel hebben we opgemerkt in de tweede termijn dat beleid gaat voor geld en dat als het beleidskader meer financiën vraagt dit dan ook meegenomen dient te worden.

De vraag blijft dus uit welke portefeuille komen nu de gelden. Maar zelf ondanks die onduidelijkheid willen we als GroenLinks de beleving van symfonische muziek die de Philharmonie Zuid Nederland biedt van harte ondersteunen. De meerjarige subsidie wordt toegekend en daarmee blijft het orkest voor Brabant behouden.

 

Terugkijken?

  • Bekijk hier de inbreng van Anne in de eerste termijn.
  • Bekijk hier de inbreng van Anne in de tweede termijn.
  • Bekijk hier een kort debat tussen Anne en Alexander van Hattem van de PVV.