Nieuwe bestemming voor lege stal of schuur, wie heeft er mooie plannen?

De provincie roept op om met creatieve plannen te komen voor de lege stallen en schuren op het platteland van Brabant. Dat kan gaan om duurzame woonbestemmingen aan de randen van de bebouwde kom of om creatieve werkschuren. Daarbij heeft de provincie zich in eerste instantie vooral gericht op de eigenaren van deze lege stallen (dus boerenbedrijven). GroenLinks vindt dat de provincie zich ook zou kunnen richten op mensen die bezig zijn met plannen om met meerdere gezinnen duurzaam te gaan wonen en werken.

Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar? Dat is nog niet zo gemakkelijk. In september maakte Patricia Brunklaus kennis met de initiatiefnemers van het Oererf. Dit zijn een zestal gezinnen / individuen in Bergen op Zoom die heel graag ecologisch willen bouwen, eigen groenten willen telen en sociale initiatieven op willen zetten. Maar het enorme enthousiasme en de inzet ten spijt, de praktijk is weerbarstig. Een plek vinden om aan deze nieuwe toekomst te werken blijkt niet eenvoudig. Bestemmingsplannen en afspraken die binnen de gemeente zijn gemaakt over het aantal te bouwen huizen zijn beren op de weg. Niet echt motiverend. Mogelijk kan het Oererf geholpen zijn met het provinciale beleid “Brabantse Aanpak Leegstand”.

Een paar maanden geleden was de GroenLinks Statenfractie samen met een aantal leden van de CDA-fractie op bezoek bij een ander duurzaam initiatief in het Land van Heusden en Altena. In Almkerk hebben een aantal mensen die zich bezig houden met precisie landbouw zo’n leegstaande stal omgetoverd tot een ruimte waarin zij plannen uitwerken voor duurzame landbouw. Ook hebben ze diverse modellen zonnecollectoren en -panelen staan zodat mensen kunnen komen kijken hoe dit werkt. En er staat een Tiny House op het erf. Kortom een zeer inspirerende omgeving voor agrarische ondernemers die eens een kijkje willen krijgen in een duurzame “keuken”.

En dan de oproep! Mocht je bezig zijn met plannen die passen in een lege stal of schuur, laat het dan weten via Groenlinks@brabant.nl . We kunnen dan overleggen of het in het beleid van de provincie kan passen.