Met trots presenteert GroenLinks samen met coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA het nieuwe bestuursakkoord voor Brabant. De provincie gaat werk maken van de maatschappelijke transities en uitdagingen. Zo versnellen we de energietransitie en investeren we in de circulaire economie. We ook zetten de trendbreuk in de landbouw door: duurzame kringlooplandbouw wordt het uitgangspunt. Ook komen er meer snelfietspaden en meer natuur.

Fractievoorzitter en onderhandelaar Hagar Roijackers: ‘We zijn ontzettend trots op het resultaat. We gaan werken aan een groener, gezonder en socialer Brabant. Zo versterken we de basisvaardigheden in taal, rekenen en administratie zodat alle Brabanders mee kunnen doen. Ook komt er een actieplan Arbeidsmarkt om meer mensen aan een baan te helpen en blijven we investeren in cultuur’

De coalitiepartijen kiezen voor een omslag naar kwaliteit. Rik Grashoff zal namens GroenLinks in het College van Gedeputeerde Staten plaatsnemen en heeft Natuur, Water, Milieu en Vergunning, Toezicht en Handhaving in zijn portefeuille.

Onderhandelaar en Statenlid Tom Ludwig; ‘We zijn blij dat de vijf coalitiepartijen meer stappen willen zetten om Brabant duurzamer te maken. Zo is de ambitie om 2500 hectare extra bos aan te leggen, naast het verder afmaken van het Natuurnetwerk Brabant. Ook komen er meer ecologische verbindingen tussen natuurgebieden om de biodiversiteit te herstellen.’