Muzikale educatie in Brabant in gevaar?

Afgelopen week kwam de philharmonie zuidnederland in het nieuws omdat zij besloten had vanwege een tekort aan middelen voor de komende seizoensperiode (2019-2020) te stoppen met haar educatieve activiteiten op scholen in Brabant.

De reacties van een aantal jeugdpodiumgezelschappen die met de philharmonie hierin samenwerken waren niet mals en even leek de cultuursector rollebollend over straat te gaan. Dat is natuurlijk onwenselijk en zeker omdat het de activiteiten voor de jeugd betreft. Om de positie van de provincie hierin duidelijk te krijgen stelde Patricia Brunklaus op 1 februari vragen aan het College.

Het besluit van de philharmonie kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Bij de rondetafelbijeenkomst in september (door GroenLinks aangevraagd) maakte de philharmonie zeer duidelijk dat zij genoodzaakt waren om minder activiteiten uit te gaan voeren, nadat de provincie de jaarlijkse subsidie met vijf ton had verminderd. In het huidige seizoen hadden zij immers al veel meer uitgevoerd en met eigen middelen gefinancierd. De Raad van Toezicht besloot dat zij daar voor het nieuwe seizoen niet mee door konden gaan.

Cultuureducatie wordt in Brabant door meer partijen uitgevoerd. De Stilte, Schippers &Van Gucht en Theater Artemis voeren met de philharmonie dit seizoen het Brabantmenu uit, waarmee zij zoveel mogelijk scholen proberen te bereiken. Bij de samenwerkingspartners van het Brabantmenu was nu de zorg dat het besluit van de philharmonie ook hun uitvoeringen zou raken. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Op de vragen van GroenLinks over hoe de provincie dit denkt te gaan oplossen, kwam gelukkig een positief antwoord.

Het gesprek tussen gedeputeerde Swinkels en de Raad van Toezicht van de philharmonie was goed verlopen en komende week wordt meer duidelijk. Ook de contacten tussen de philharmonie en De Stilte, Schippers &Van Gucht en Theater Artemis leken weer herstelt. Laten we hopen dat er een oplossing komt om ook de jeugd met muziek te blijven.