Mobiele mestverwerking, mobiele fraudekansen?

Volgens de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) verwerkt varkenshouder Coppens uit Boekel op grote schaal mest van andere bedrijven. GS heeft daarop gedreigd met een dwangsom van 20.000 euro. Coppens is eerder bestraft.

Zijn vaste mestverwerker op locatie-Neerbroek is na aanhoudende klachten vanuit de omgeving door GS stilgelegd vanwege niet vergunde mestverwerking van zijn andere bedrijven. Deze zaak ligt nu voor bij de Raad van State. Op locatie-Molenbrand blijken veel zaken illegaal, zoals langere stallen, voedersilo’s buiten het bouwblok.

De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld aan GS.