Meer vertraging inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Op 24 maart 2017 stelden het CDA en GroenLinks vragen aan GS over de vertraging rondom de vaststelling van het Inpassingsplan voor het Logistiek Park Moerdijk en de financiële en economische gevolgen hiervan voor Brabant. In de beantwoording gaf GS aan dat de vertraging een half jaar zou zijn.

De Raad van State heeft op 23 januari jl. laten weten geen aanleiding te zien voor het hervatten van de procedure. De mogelijke vertraging waarmee GS nu rekening houdt is één tot twee jaar. Redenen voor het CDA en GroenLinks om wederom vragen te stellen.