Meer over stikstof: vlinders wijzen de weg

Hoe pakt ons stikstofbeleid uit? Recent voerde de Vlinderstichting de ‘Pilot N-indicator Vlinders voor Natura 2000 gebieden-in Noord Brabant’ uit. Mede in opdracht van de provincie. De N-indicator Vlinders geeft over de jaren 1990-2016 aan in hoeverre stikstofmaatregelen binnen en buiten natuurgebieden effectief zijn. De uitkomsten zijn interessant; GroenLinks stelt vragen.

De Noord-Brabantse pilot omvat vlindertellingen in 11 Natura 2000-gebieden: Loonse en Drunense Duinen, Leemkuilen, Kampina, Oisterwijkse Vennen, Leenderbos, Groote Heide, de Plateaux, Strabrechtse Heide, Beuven, Deurnsche Peel en Groote Peel.

Het onderzoek maakte gebruik van ‘biotische indicatoren’[in gewone-mensen-taal: vlindertellingen] om het effect van de stikstofmaatregelen te meten. Dit in tegenstelling tot de methodes van het superingewikkelde rekenmodel Aerius. Deze biotische trendgegevens tonen een ander beeld dan de trends uit gegevens van Aerius. De stikstof in de lucht (de N-indicator Vlinders) stijgt nog steeds.

Statenlid Hagar Roijackers stelde namens GroenLinks vragen aan het college van GS.