Mede dankzij GroenLinks gaat Brabant Startup Fonds ook participeren

GroenLinks staat positief tegenover de inzet van Gedeputeerde Staten om startende ondernemers te helpen met financiering. Juist in het allereerste beginstadium ontberen ondernemingen de mogelijkheid om bij banken of private fondsen middelen te verwerven. Risico’s zijn dan nog groot.

Maar juist omdat de risico’s groot zijn, vindt GroenLinks het van belang dat er flexibel en alleen onder voorwaarden publieke middelen in bedrijven mogen worden geïnvesteerd.

Aanvankelijk was het plan om met het fonds alleen leningen aan bedrijven te verstrekken. Maar leningen zadelt beginnende bedrijven gelijk op met schulden, waarvan het nog maar de vraag is of die later kunnen worden terugbetaald. Daarom gaat het fonds, mede op initiatief van GroenLinks, ook eigen vermogen inbrengen in bedrijven. Door dergelijke participaties zijn de lasten van bedrijven die hiervan gebruik willen maken lager. Bovendien kan Brabant bij succesvolle ontwikkeling van deze bedrijven een veelvoud aan rendement halen op het ingebrachte geld op het moment dat andere financiers interesse in deze bedrijven tonen. Met dit rendement kan opnieuw in startende ondernemingen worden geïnvesteerd. Zo versterk je op een circulaire manier met publiek geld de structuur van de Brabantse economie. Een win-winsituatie.