Maatwerk voor recreatieparken in de toekomst? Praat mee over oplossingen.

Onze provincie kent veel recreatieparken en in de meeste is een deel van de huisjes zo goed als permanent bewoond. Door de eigenaar of door huurders, legaal maar vaak ook illegaal. De gemeenten hebben tot 2010 vaak toegestaan dat mensen permanent mochten wonen totdat het rijk daar een stokje voor stak.

Vanaf 2010 moesten de gemeenten strak gaan handhaven. Een strop voor mensen die dachten er blijvend te kunnen wonen, een geluk voor hen die wel gedoogd waren en inmiddels de toestemming goed geregeld hadden. Dat deze situatie tot excessen kan leiden hebben we afgelopen zomer gezien met de ontruiming van Fort Oranje.

In 2014 gaf de provincie drie vakantieparken toestemming om permanente bewoning toe te staan. Dat riep veel vragen op bij bewoners van andere parken. Waarom wel bij die drie en niet bij al die andere parken. GroenLinks stelde daar eerder een aantal keer vragen over in de Staten en bezocht een aantal van deze parken om met bewoners te praten. Zo ook aflopen maand in Baarle Nassau. Patricia Brunklaus sprak daar met het bestuur van de bewonerscoöperatie over deze situatie. Ook in hun park woont een deel van de mensen legaal het hele jaar door. Anderen willen dit ook. Hoe kunnen zij daar nu mee verder komen nu het nieuwe gemeentebestuur er geen gesprek meer over wil en zaken wil terugdraaien?

De provincie heeft onlangs laten weten dat zij op zoek is naar maatwerk oplossingen voor de parken. Dat zal gaan betekenen dat er in meer parken permanent gewoond mag gaan worden. Dit kan soms een oplossing zijn voor een aantal mensen, maar is dat wel eerlijk ten opzichte van anderen? En wat betekent het voor de rust en de natuur als parken omgevormd worden tot woonwijken? Bovendien valt de complexe situatie in de meeste parken bijna niet meer uit te leggen omdat de gemeenten de afgelopen jaren nauwelijks hebben gehandhaafd en dus oogluikend hebben toegestaan dat mensen er permanent wonen. Ga dat nog maar eens veranderen.

Momenteel bezoekt de provincie alle parken om de situatie goed in kaart te brengen. Eind juni worden de resultaten hiervan aangeboden aan Provinciale Staten en zal het College waarschijnlijk komen met een voorstel om maatwerk per park toe te passen.

Mochten er GroenLinksers zijn die graag mee willen denken over deze ingewikkelde kwestie meld je dan bij pbrunklaus@brabant.nl