Maak werk van duurzame sportaccommodaties!

De provincie wil door middel van een duurzaamheidsloket Sport alle 2.500 sportaccommodaties in Noord-Brabant helpen met energiebesparing en de opwekking van groene stroom. Alles bij elkaar gaat het om een besparingspotentieel in Noord-Brabant van 20.000 huishoudens. Een mooie gelegenheid om hier lokaal werk van te maken.

Het duurzaamheidsloket Sport is een handvat om lokale sportaccommodaties, ook in jouw gemeente, zo snel mogelijk te verduurzamen. Dit draagt bij aan ons gezamenlijke streven om energieneutraal te worden. Vandaar dat we dit initiatief van harte aanbevelen om op te pakken.

Zie hier de statenmededeling met meer informatie.