Leven in Brabant wordt groener en socialer

Leuk klein spul, zoals de wezel, de otter en de hermelijn krijgen betere bescherming na de behandeling van de Perspectiefnota in de Statenzaal. In samenwerking met bijna alle fracties in de Staten heeft GroenLinks Brabant op meerdere moties steun gekregen. Ook de vier dansgezelschappen die een dringende oproep deden aan Provinciale Staten om hun voortbestaan te waarborgen, is een hart onder de riem gestoken. De motie werd bijna unaniem aangenomen, waardoor Gedeputeerde Swinkels naar een oplossing gaat zoeken.

Ook wilde bijen, vlinders en dassen krijgen hulp van de Provincie. GroenLinks Brabant heeft, in samenwerking met de SP, veel steun gekregen om kleinere gemeenten in staat te stellen om via ‘Groene-Doe-budgetten’ op een betaalbare manier in natuur te investeren. Er zijn al langer plannen om de leefgebieden voor wilde bijen en vlinders te vergroten, samen met lokale imkers en scholen. Ook is er de wens voor dassenpassages onder enkele wegen. Kleine gemeenten hebben nu moeite om in aanmerking te komen voor subsidie vanwege de ondergrens van 25 duizend euro.

Een ander punt van aandacht tijdens de vergadering was de verkeersveiligheid. Het verontrust GroenLinks Brabant dat deze in Brabant afneemt. Er waren 117 verkeersslachtoffers te betreuren in deze provincie in 2015. Haar motie waarin verzocht wordt om te  komen tot een integraal actieplan verkeersveiligheid werd aangenomen.

De motie voor een Brede Welvaartsindicator om te bekijken op welke manier deze vertaald kan worden naar Brabants beleid werd aangenomen. Gedeputeerde Van Merriënboer wil hier serieus naar kijken als ook de andere provincies deze indicator steunen. Met dit instrument zou Brabant haar welvaart niet uitsluitend peilen aan de hand van het Bruto Binnenlands Product, maar ook aan onderwerpen als veiligheid, gezondheid, onderwijs en gemeenschapszin.