Nieuwe rechtse coalitie in Brabant
Nieuwe rechtse coalitie in Brabant

Ledenbijeenkomst 4 maart over ontwikkelingen Brabantse coalitie

Op 4 maart - nog voor de strengere corona-maatregelen - hebben we een besloten bijeenkomst georganiseerd voor leden over de ontwikkelingen rond de Brabantse coalitie. Die bijeenkomst was drukbezocht en gaf een zeer levendige discussie. Uiteraard kwam ook aan de orde wat we kunnen doen tegen het rechtse en weinig groene beleid, dat eraan lijkt te komen met de waarschijnlijke nieuwe coalitie van VVD, FVD, CDA en Lokaal Brabant. Een van de uitkomsten was dat het in ieder geval goed zou zijn om niet alleen vanuit de provinciale politiek, maar ook vanuit de lokale politiek en de samenleving actie te ondernemen. 

Gezien het besloten en vertrouwelijke karakter van de bijeenkomst kunnen we er geen uitgebreid verslag van doen. Hieronder wel de achtergrondinformatie uit de uitnodiging voor de bijeenkomst:

Eerder hebben we bericht over het wegvallen van de meerderheid voor de coalitie waar GroenLinks deel van uitmaakt, doordat het CDA uit de coalitie is gestapt na onenigheid over het stikstofbeleid. Twee rapporteurs hebben de mogelijkheden verkend om weer tot een meerderheidscoalitie en een stabiel bestuur van de provincie te komen. Hun rapport is verschenen en daarna heeft de VVD als grootste fractie twee van de weinige mogelijkheden verder verkend in enkele gesprekken: linksom (met de overgebleven coalitiepartijen en de SP) of rechtsom (met een nieuwe coalitie van VVD, FvD en CDA en nog een nader te bepalen kleine partij). Helaas heeft de VVD nu voor de optie met FvD en CDA gekozen. Die drie partijen onderhandelen nu over een nieuw akkoord. [Inmiddels heeft Lokaal Brabant zich daar ook bij aangesloten als vierde partij.] Dat geeft een nieuwe politieke situatie in Brabant die weinig goeds betekent voor natuur en samenleving. GroenLinks zal daarin een nieuwe positie moeten kiezen. Onze eerste reactie is hier te lezen of te bekijken.