Kom ons bestuur versterken!

Het provinciale GroenLinks bestuur is een verbindende factor tussen de leden, de lokale afdelingen, de Statenfractie, en GroenLinks landelijk. Het bestuur organiseert de provinciale ledenvergaderingen en andere activiteiten (o.a. Brabantdag, Nieuwjaarsborrel) voor de inmiddels ruim 2.700 GroenLinks-leden in Brabant.

De bestuursleden houden zich verder onder meer bezig met politiek personeels- en vrijwilligersbeleid, het coördineren van de permanente campagne en het ondersteunen van lokale afdelingen. Het bestuur wordt daarin bijgestaan door de bestuursmedewerker. Voor het afdelingsbestuur als geheel streven we naar een goede regionale spreiding over de provincie en een divers samengesteld team.

Het bestuur is op zoek naar versterking. Wij zoeken een nieuwe voorzitter, secretaris, bestuurslid (digitale) campagne en een algemeen bestuurslid.

Procedure

Belangstellenden hebben eerst een gesprek met een delegatie van de huidige bestuursleden. Hiernaast dient het kandidaat-bestuurslid liefst ten minste drie bestuursvergaderingen mee te draaien voordat besloten wordt over definitieve voordracht aan de algemene ledenvergadering. De benoeming van het nieuwe bestuurslid campagne is gepland voor de ledenvergadering in het voorjaar van 2021. De benoemingstermijn is twee jaar, waarna herbenoeming voor een nieuwe termijn mogelijk is.