Jaarstukken 2019

Vandaag werden in de Staten de jaarstukken van 2019 besproken. We blikken terug op de resultaten uit 2019. Zo is GroenLinks erg tevreden over het structureel toepassen van de wet Bibob en het actief gebruik maken van het adviesrecht. Ook zijn er dingen die beter hadden gekund en gemoeten. Zoals de huisvesting van migranten en concretere resultaten op het gebied van kringlooplandbouw. 

Lees de kritische maar constructieve spreektekst van Jade van der Linden.