2022 was een bewogen jaar, met mooie resultaten. Na de lockdown in januari waren er weer volop mogelijkheden voor ontmoetingen, werkbezoeken, campagne en de jaarlijkse Brabantdag. In het jaaroverzicht zijn een aantal van de successen te vinden. Het leidde tot tien aangenomen moties en amendementen, van stikstof tot openbaar vervoer, van vluchtelingen tot zandpaden. Het totale overzicht vind je hieronder.

Bekijk het jaaroverzicht

Ook vanuit het college en onze gedeputeerde waren er mooie berichten. Het nieuwe aangenomen beleidskader Landbouw zet de koers naar biologische en natuurinclusieve landbouw. Het milieubeleid is aangescherpt voor een betere lucht, bodem en water in onze provincie. Er kwam onder andere meer geld voor duurzame energie, woningbouwopgave, openbaar vervoer, natuurherstel en structurele financiering van onze bibliotheken. Hagar Roijackers kwam met het actieplan Brabantse Bomen om miljoenen bomen in Brabant te planten, nieuw natuurbeleid en de verdere aanpak van verdroging. 

Mooie berichten, maar de uitdagingen en opgaven voor Brabant zijn enorm groot. Zo hebben vele inwoners problemen om rond te komen vanwege de gestegen prijzen en de energierekening. Ook gaat het nog niet goed met onze natuur en biodiversiteit in Brabant, vanwege bijvoorbeeld verdroging en stikstof. Het vinden van een betaalbare woning is voor velen bijna onmogelijk en de klimaatcrisis wordt elk jaar meer voelbaar. We zullen sneller onze energievoorziening moeten verduurzamen en omschakelen naar een duurzame, circulaire economie. 

De verkiezingen van maart zijn dan ook ontzettend belangrijk welke koers Brabant gaat varen. Met lijsttrekker Jade van der Linden, kandidaat gedeputeerde Hagar Roijackers en mooie kandidatenlijst gaan we campagne voeren voor een groen, gezond en gelukkig Brabant. Voor elke inwoner van Brabant, mens en dier. 

Op naar een mooi 2023. 
 

GroenLinks Fractie met Hagar