Intensivering toezicht veehouderijen Midden- en West-Brabant

Met de transitie naar een duurzame veehouderij en een gewenst ferm optreden tegen overtreders van regels (denk aan mestfraude) is toezicht en handhaving van groot belang. De provincie Noord-Brabant zet dan ook in op meer toezicht en handhaving. GroenLinks heeft vragen gesteld aan GS over de consequenties van de uitvoering van het project "Intensiveren toezicht en handhaving veehouderijen” .