Opnieuw zijn de Provinciale Staten gevraagd om het inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat vast te stellen. Aanleiding voor het nieuwe besluit is dat de rechter heeft aangegeven dat het eerdere plan niet in stand kon blijven gezien de uitspraak van de Raad van State over het vervallen van de Programmatische Aanpak Stikstof.  

De GroenLinks-fractie heeft in het verleden tegengestemd vanwege de aantasting van de cultuurhistorische waarden en de ecologie in het gebied. Ook stipte GroenLinks het gebrek van een financiële risicoparagraaf aan. Het waren profetische woorden zo blijkt, want er moeten nu miljoenen bij.

Het nieuwe besluit voor stikstofcompensatie kent ook zeer grote risico’s. Zo is de stikstofneerslag van verkeer maar deels meegenomen, terwijl de commissie Hordijk bij de huidige berekeningsystematiek grote vraagtekens bij zet. Dat betekent voor dit project dat de stikstofdepositie op nabijgelegen natuurgebieden groter zal zijn dan nu berekend.

Voor GroenLinks is het belangrijk dat bij zulke gebiedsontwikkelingen de juiste keuzes worden gemaakt in verband met de grote impact voor de omgeving, de natuur en gezondheid. De GroenLinks-fractie was hiervan niet overtuigd en heeft daarom tegen het plan gestemd.