Medio april heeft GroenLinks aan de Brabantse pers een initiatiefvoorstel voor een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) gepresenteerd. Het gaat om een verbinding tussen 's-Hertogenbosch, Veghel en Budel langs de Zuid-Willemsvaart c.q. de N279. Peter van Doremalen presenteerde het van oorsprong Bossche plan met instemming en ondersteuning van de Statenfractie van GroenLinks, alsook het Statenlid Harry van den Berg van de PVV.

Noord-Oost Brabant is een van de snelst groeiende economische regio’s van Brabant en Nederland. Duurzame bereikbaarheid is daarmee een belangrijk thema. Het plan behelst het gefaseerd invoeren van een HOV tussen 's-Hertogenbosch en Veghel (Budel). Het sluit aan op een plan van de GroenLinks fractie 's-Hertogenbosch en is in aanzet terug te vinden in de koersnota mobiliteit van 's-Hertogenbosch, waar de Raad zich positief over heeft uitgesproken. Het zoekt aansluiting bij plannen voor een transferium in Meerendonk, voor het GZG-terrein, een autoluwe binnenstadsring en opwaardering van de N279 tot Veghel. Een en ander is ook vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

In de eerste fase komt er een buslijn op korte termijn. In de tweede fase (5 tot 10 jaar) vindt de inpassing plaats van de HOV in de ombouw van de N279, het nieuwe trace van de Zuid-Willemsvaart en de autoluwe binnenstadsring. Het gaat dan om een vrije busbaan vlak langs deze vaart. In de derde en laatste fase vindt het HOV plaats met eigen materieel op een eigen baan. Daarbij kan gedacht worden aan sneltram, light-rail of zelfs een electrische geleide bus type Phileas. Een uitgelezen kans voor een duurzame automotive industrie en elektrisch rijden.

Het initiatief zal binnenkort verbreed worden naar andere partijen en als initiatiefvoorstel in de Staten worden ingebracht.