Hoe moet het nu met Nuenen?

Op 7 december gaat Provinciale Staten besluiten of de fusie van Nuenen c.a. en Eindhoven doorgaat. Maar voor het zover is komt er een derde bijeenkomst waarin Provinciale Staten vragen kan stellen aan Gedeputeerde Staten en met elkaar in debat kan gaan.

In de eerste bijeenkomst was voor een aantal fracties duidelijk dat dit voorstel voor herindeling nooit zou worden aangenomen, aangezien zowel de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum duidelijk aantonen dat de meerderheid van de bevolking geen fusie wil. Ook de vele insprekers lieten hun stem horen en maakten de Statenleden duidelijk dat het proces niet echt soepel was verlopen en er op de gedane onderzoeken heel veel aanmerkingen te maken zijn. De SP kondigde aan met een amendement te komen dat moest zorgen voor meer draagvlak. D66 sloot zich daar direct bij aan.

In de tweede bijeenkomst lag er een gewijzigd voorstel dat net voor de vergadering was gepubliceerd. Niemand had het kunnen lezen of met zijn fractie over kunnen overleggen. Het College had de ingrediënten uit het amendement dat was beloofd door de SP en D66 zelf maar omgewerkt tot een voorstel. En dan was er nog een onverwachte ontwikkeling die volgens GroenLinks het besluit onderuit -haalt. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft namelijk onlangs besloten dat provincies alleen bij zeer zwaarwegende zaken een herindeling kunnen opleggen. Bijvoorbeeld als een gemeente er een financieel een potje van maakt. Dit concept beleidskader is nog niet door de Tweede Kamer aangenomen, maar is al wel reden geweest voor de provincie Noord-Holland om twee herindelingsprocedures stop te zetten. De vraag is nu of dit voor de casus Nuenen ook niet zou moeten gebeuren.

GroenLinks heeft gevraagd of GS dit kan onderzoeken en, mocht Nuenen een ander geval zijn, om dan duidelijk aan te geven wat het verschil is. Antwoorden komen pas komende week. Net zoals een extra bijeenkomst op 6 december. En dan pas wordt duidelijk of er op 7 december een besluit gaat vallen. Het hele voorstel begin steeds op een echte soap te lijken. En met zo’n serieus onderwerp, een kleine gemeente die straks opgaat in het grote Eindhoven zou dat toch niet mogen. De inwoners verdienen beter!