Hoe moet dat nu met Nuenen, Slot

In de laatste Statenvergadering van deze bestuursperiode was het burgerinitiatief van de inwoners uit Nuenen het absolute hoogtepunt. Wederom waren er vele burgers uit Nuenen (voor- en tegenstanders van de herindeling) naar het provinciehuis gekomen om hun mening te laten horen.

Eerst tijdens het inspreekmoment en later vanaf de publieke tribune, waarvoor ze vermanend werden toegesproken door de Commissaris van de Koning. Dat is immers niet toegestaan. Ook was het een bizarre samenloop van omstandigheden dat een van de voorstanders tegen herindeling, fractievoorzitter Boudewijn Wilmar in diezelfde week was overleden. Namens GroenLinks herdacht en bedankte fractievoorzitter Patricia Brunklaus, Boudewijn voor zijn inzet in het debat.

Maar voordat zo ver was, moest Provinciale Staten besluiten of het Burgerinitiatief geldig was. Daar waren alle fracties het mee eens. Daarna ging het echt om de inhoud. De SP had publiekelijk al enige tijd laten weten tegen de herindeling te zijn met als argument het referendum, waarin een meerderheid zich had uitgesproken tegen fusie. GroenLinks, bij monde van fractievoorzitter Patricia Brunklaus, vroeg aan de SP waarom zij dan niet op 7 december deze mening hadden laten horen, zodat er toen al een besluit had kunnen liggen. Wat voor iedereen duidelijk was, is dat met de verkiezingen in het vooruitzicht dit de SP goed uitkwam. De Gedeputeerde (D66) deed nog een poging om alle feiten die voor herindeling pleitten op te sommen, maar dat was zo’n ongeloofwaardig verhaal geworden dat niemand daar meer naar luisterde.

Zodra het Provinciale Staten in meerderheid besloten voor het burgerinitiatief, waarmee de samenvoeging van Nuenen met Eindhoven de komende jaren van de baan is, klonk er zucht van verlichting - en ook wel van teleurstelling - van de publieke tribune. Onmiddellijk daarna vroeg D66 om schorsing en dachten mensen in de zaal zich dat de coalitie ging vallen.

Bij hervatting van de vergadering na meer dan uur schorsing verklaarde D66 alleen maar dat ze even tot zichzelf moesten komen en “de kaassouffles lang nodig hadden om opgewarmd te worden”. Uit de krant vernamen we dat de SP-Gedeputeerden door D66 ter verantwoording waren geroepen. De hele besluitvorming over de voorgestelde samenvoeging van Nuenen met Eindhoven is een absoluut dieptepunt geweest in de deze bestuursperiode. Onzorgvuldig onderbouwde argumentatie en slechte communicatie vanuit het college van GS is hier debet aan.