Hoe fris is de waterwinning van Refresco?

Onlangs gaf GS een ontwerp-vergunning af aan Refresco in Maarheeze op grond van de Waterwet. Refresco wil zijn productie uitbreiden en daarvoor de komende jaren twee keer zoveel grondwater gaan winnen. Dit lijkt in tegenspraak met ecologische doelen.

De provincie en Refresco maakten vorig jaar al afspraken over de wijze waarop Refresco kan voldoen aan de voorwaarden van de vergunning en hoe het bedrijf haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid kan vergroten. Als onderdeel daarvan werken provincie en Refresco samen in een ‘living lab’ voor verantwoorde winning van water en productie van frisdrank. De provincie wil op basis van de kennis en ervaring die zij hiermee opdoet haar grondwaterbeleid verbeteren.

Op grond van voorgaande berichtgeving heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld aan GS.