Het PASt niet meer in Brabant

GroenLinks vindt dat er PAS op de plaats gemaakt worden met het Programma Aanpak Stikstof. We stoten veel te veel stikstof uit over onze natuur. GroenLinks bepleit een moratorium op vergunningen voor meer stikstofuitstoot, totdat PAS is verbeterd en aangescherpt.

Op 9 maart jl. deed de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) uitspraak in het verzoek van Werkgroep Behoud de Peel, Vereniging Leefmilieu en Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) om een voorlopige voorziening te treffen omtrent een vijftal zaken in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Over voornoemde uitspraak heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld aan GS.