Op 20 mei werd bekend dat VVD, CDA en Lokaal Brabant het vertrouwen opzegden in de samenwerking met de fracties van Forum voor Democratie en JA21. Daarop volgde, wederom, een bijzondere vergadering in Provinciale Staten. Daarin kondigden de Gedeputeerden Eric de Bie (Forum voor Democratie) en Peter Smit (onafhankelijk, maar gelieerd aan de fractie groep-Rutjens/JA21) hun ontslag aan. De Gedeputeerden van VVD, CDA en Lokaal Brabant bleven aan, gesteund door een minderheidscoalitie. Brabant zal weer op zoek moeten naar nieuwe bestuurlijke stabiliteit. Provinciale Staten heeft op 21 mei een motie aangenomen om de verkenning hiervoor te beleggen bij Emile Roemer en Marja van Bijsterveldt.

In januari 2021 oordeelde GroenLinks in de Staten nog: “We hebben de Haagse dynamiek hier volop in huis. Het mantra Den Haag is Den Haag, Brabant is Brabant is actief doorbroken vanuit de fractie van Forum voor Democratie. De VVD zal het gedoe misschien wel eens heel snel beu zou kunnen zijn. Alle energie die gaat naar de interne instabiliteit, plotwendingen en amateurisme, gaat verloren om Brabant goed te dienen, besturen, leiden en verzorgen”. Dat is inderdaad uitgekomen. 

We vinden als GroenLinks wel iets van de koers die het afgelopen jaar is ingezet. Je moet niet normaal maken wat niet normaal is. Een vol jaar lang is kwalijk gedachtegoed gelegitimeerd. Dat kwam beslist tot uiting in de 4- en 5 mei-poster, maar dat zat er al veel langer. Goed dat daar nu afstand van genomen is, maar dit jaar is niet goed geweest voor het aanzien van het Brabantse bestuur en de Brabantse politiek.  

Wat dan nu? Het lijkt ons goed dat er verkend gaat worden. Want Brabant moet weer stabiel worden. Wat ons betreft wordt dat een middencoalitie. Waar wij van meet af aan een sterk voorstander en strijder voor waren. Voor de balans die past bij de Brabantse diversiteit en het mozaïek. De balans tussen stad en land, links en rechts, Oost- en West-Brabant, progressieve en conservatieve Brabanders. Alleen een middencoalitie kan de sterke uiteenlopende leefwerelden en belangen overbruggen. En brede verantwoordelijkheid dragen voor de enorme uitdagingen waar we voor staan nu uit de coronacrisis komen, met fors effect op onze samenleving en economie. En nu blijkt dat we met de stikstofcrisis, de klimaatcrisis en de sociale crisis het afgelopen jaar weinig verder zijn gekomen.  

Voor wat betreft de opdracht die we aan de verkenners willen meegeven, herhalen we de woorden die we eerder spraken: “Zoek politiek en bestuurlijk naar de balans tussen leiderschap, stuurmanskunst, dienstbaarheid en zorgzaamheid.” Brabant heeft het nu hard nodig.