We hebben vrijdag 10 juni een voorstel besproken waarin wordt voorgesteld een provinciale strategische grondbank op te richten. Met als doel een financieel rendement op de middelen van de provincie te realiseren, maar bovenal een maatschappelijk rendement door het bezit van gronden. Omdat de provincie veel opgaven heeft op het gebied van o.a. natuur, water, landbouw, infrastructuur, woningbouw en energie, is het nuttig om als provincie zelf een voorraad grond te hebben. Die voorraad – met als richtdoel over vijf jaar ongeveer een grootte van 500 hectare - kan dan gebruikt worden om bij gelegenheid te ruilen met andere grondeigenaren. GroenLinks Brabant vindt het verstandig om als regionale overheid zelf meer mogelijkheden in de ‘instrumentenkoffer’ te hebben om door eigen grondbezit de provinciale doelen te realiseren.

De gronden die in de grondbank terechtkomen worden in pacht uitgegeven. Deels in erfpacht, maar grotendeels in geliberaliseerde pacht. Waarbij ook voorwaarden kunnen gesteld aan duurzaam agrarisch grondgebruik door bij de gunning de mate van duurzame bedrijfsvoering van de (erf-) pachter te laten meetellen.

Kortom een goed plan wat ons betreft, waar we bij de invulling van onze GroenLinks-idealen veel gemak van kunnen hebben!