GroenLinks zet zich in voor redding dansgezelschappen

Vier belangrijke dansgezelschappen in Brabant zien hun ondergang tegemoet als Gedeputeerde Staten bij haar besluit blijft om geen subsidie te verstrekken. GroenLinks Brabant roept  vandaag tijdens de behandeling van de Perspectiefnota  het college van Gedeputeerde Staten op om snel een oplossing te vinden.

De Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) geven vandaag in hun advies aan dat er flink wat maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat de culturele sector wordt uitgehold. GroenLinks Brabant pleitte al eerder bij Gedeputeerde Staten om de subsidie toekenning die het Rijk hanteert los te laten, en juist als Provincie te investeren in culturele gezelschappen die door Den Haag vergeten worden, maar die wel een belangrijke rol spelen in deze provincie.

Met het niet honoreren van de dansgezelschappen United Cowboys, Vloeistof, LeíneRoebana en T.r.a.s.h., verdwijnt senioriteit uit de dans waardoor kennis en ervaring wegvloeien. De vier Brabantse dansgezelschappen zijn daarom een unieke samenwerking aangegaan, waarin ze de krachten bundelen. De resultaten zijn significant en geven aan dat er een bijzondere weg is gevonden om instelling overschrijdend en Brabant breed te denken en te handelen. Omdat de gezelschappen nu ook niet weten of ze zullen voortbestaan kunnen ze op dit moment geen langlopende afspraken meer aangaan met partijen, waardoor ze nog verder worden bedreigd in hun voortbestaan.