GroenLinks wil meer initiatief van Brabant in energietransitie

We moeten alle zeilen bijzetten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Het is eigenlijk al 5 over 12. De stijging van de temperatuur gaat nu al richting de 1,5 graad. Gedeputeerde Staten en met hen de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en SP, lijken deze urgentie echter niet te voelen. Resultaat: de uitvoering van de beoogde energietransitie wil niet vlotten. GroenLinks pleit daarom voor meer initiatief.

Met het beleid van dit College worden de besparingsdoelen niet gehaald. En bij duurzame opwek moet alles uit kast worden gehaald om het doel van 14% te halen. En dan laten we de bijstook van biomassa in de Amercentrale nog buiten beschouwing. Laat staan dat het beleid van de provincie zichtbaar een brede beweging tot stand brengt. In tegendeel. Dit College redeneert dat het voor het behalen van doelen afhankelijk is van andere partijen. Dit College kiest tot nu toe heel bewust voor niet meer dan een faciliterende rol.

Maar wat GroenLinks betreft is het van tweeën een: Of dit College gaat er vol voor om de doelen te halen, ook op basis van eigen initiatieven, of de doelen zijn papieren tijgers, maar zeg dat dan ook! Nu worden vooral verwachtingen gewekt die niet haalbaar blijken, terwijl actie is geboden.

Deze wankelmoedige houding zien we ook weer terug in het meeste recente begrotingsvoorstel: voor de resterende collegeperiode is nog 9,3 mln. beschikbaar. Maar nu wordt slechts een bedrag van 2,5 mln. beschikbaar gesteld. De resterende 6,8 mln. volgt volgend jaar bij de bestuursrapportage of zelfs pas bij de begroting 2019. De bestuursperiode van dit college is dan zowat voorbij! GroenLinks vindt dit teleurstellend, zeker gegeven de uitgestoken handen in Provinciale Staten.

Zijn er dan helemaal geen lichtpuntjes? Gelukkig wel: Onlangs werd een samenwerking getekend met Enpuls. Het gaat om maatwerk-ondersteuning voor 10 lokale energieprojecten in 4 jaar. Verder is GroenLinks positief over de inzet op innovatie. Ook wij zien energieopslag als een cruciale opgave. En we geven steun aan de beoogde regionale energie-agenda’s en netwerkbegrotingen. Het is heel goed dat in dit verband de samenwerking in de Brabantse Energie Alliantie wordt versterkt. Hiermee wordt invulling gegeven aan een mede door GroenLinks ingediende motie. GroenLinks hecht er wel aan dat de provincie het voortouw in dit netwerk neemt.

Wat GroenLinks betreft gaat de provincie meer initiatief tonen. Daarom dienden we onlangs concrete moties in: Energie doe-budgetten voor lokale initiatieven en de introductie van het Energiehuis-concept als onderdeel van de regionale energie-agenda’s. Door de wankelmoedige houding van de coalitie haalden de moties het niet. Gelukkig komt er begin 2018 wel een rondetafelbijeenkomst over de energietransitie. Concrete ideeën om de lokale energietransitie te versnellen zijn van harte welkom!