GroenLinks wil aandacht voor ontmoediging houtkachels

GroenLinks Brabant wil dat de provincie aandacht gaat besteden aan het tegengaan van houtstook via particuliere houtkachels. Tot nu toe doet de provincie helemaal niets. In reactie op mondelinge vragen bleek dat gedeputeerde Van de Hout (SP) weinig noodzaak ziet om iets aan dit probleem te doen.

GroenLinks vindt dat teleurstellend en voelt zich gesteund door een recente brief van het Platform Houtrook en Gezondheid, waarin wordt opgeroepen om de aanschaf en het gebruik van houtkachels te ontmoedigen. Om de provincie te bewegen alsnog in actie te komen, heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen ingediend.

Houtrook draagt fors bij aan schadelijke lokale fijnstof-concentraties

Nu de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid is de verwachting dat bij gelijkblijvende regelgeving het aantal houtkachels de komende jaren snel zal toenemen. En dat terwijl uit onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (2009) blijkt dat houtrook nu al verantwoordelijk is voor 30 tot 39 procent van de lokale fijnstof-concentratie PM 2,5. Deze deeltjes kunnen in het bloed terecht komen, waardoor de kans op hart- en vaatziekten toeneemt. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen door slechte lucht wordt in Nederland geschat op twaalfduizend. Vooral mensen met longaandoeningen hebben last van fijnstof door open haarden, barbecues en tuinhaarden.

Om deze reden wil GroenLinks dat de aanschaf en het gebruik van houtkachels wordt ontmoedigd door onder meer publieksvoorlichting over de schadelijke effecten voor gezondheid en milieu. Dat staat ook in de brief van het Platform Houtrook en Gezondheid aan staatsecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) na tweeënhalf jaar onderzoek. De brief is ondertekend door het RIVM, TNO, het Longfonds, vijf GGD’s, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Groningen, de Stichting Houtrookvrij en de kachelbranche.

Met het oog op de brief van het Platform Houtrook en Gezondheid heeft GroenLinks vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.