GroenLinks voor echte natuurroutes in Brabant

Onlangs bespraken Provinciale Staten een op het eerste gezicht sympathiek voorstel van CDA en PvdA om als provincie een digitaal platform voor natuurroutes te laten ontwikkelen. Sympathiek, omdat de indruk wordt gewekt dat met een eenvoudig instrument, als een nieuw, integraal, digitaal platform voor wandel- en fietsroutes, de Brabanders of bezoekers aan Brabant van een groot probleem worden afgeholpen: namelijk dat zij door de bomen van de diverse beschikbare platfora, letterlijk het bos niet meer kunnen vinden.

Nog afgezien van het feit of dit wel een echt probleem is (er is geen burger of bezoeker die hierom heeft verzocht), is het maar zeer de vraag of Brabants belastinggeld gebruikt moet worden om een website en app te laten ontwikkelen die net zo goed of nog beter door marktpartijen in samenwerking met Visit Brabant ontwikkeld kan worden.

Vervolgens bleek uit de beantwoording dat het niet alleen om routes door de natuur ging, maar ook om routes door het agrarisch buitengebied van Brabant. Als Statenfractie konden wij ons niet geheel aan de indruk onttrekken dat met het begrip ‘natuurroutes’ de landbouw zo wel heel gemakkelijk een groen stempel krijgt opgeplakt. Toen tenslotte duidelijk werd dat op zijn minst een deel van de benodigde middelen gehaald wordt uit middelen voor echte natuur, was ons oordeel duidelijk: GroenLinks kiest voor echte natuur en echte natuurroutes en niet voor digitale nep-natuurroutes.