GroenLinks verzilvert drie moties bij begroting 2020

Tijdens de Statendag op 8 en 9 november, die bijna 18 uur lang duurde, weet GroenLinks drie moties te verzilveren tijdens de Begrotingsbehandeling. Over de aanpak van de achteruitgang van stadsvogels, een plan voor   voedselonderwijs en de kwalitatieve herplant van bomen. Plus een bonusmotie over de Vuelta.

 
Motie Stadsvogels
Op voorstel van Statenlid Tom Ludwig is een motie aangenomen die vraagt om de achteruitgang van de Stadsvogels in Brabant aan te pakken. Uit onderzoek is gebleken dat dertien van de twintig kenmerkende Stadsvogels afnemen door minder nestcapaciteit en voedselplekken. De provincie gaat nu onderzoeken hoe opvolging gegeven gaat worden van een aantal succesvolle projecten, zoals het plaatsen van nestenkasten.

Statenlid Tom Ludwig: ,,het is zorgelijk dat belangrijke populaties Stadsvogels afnemen. Zoals ook onze koolmees, die belangrijk is in de strijd tegen de eikenprocessierups. Er zijn met hulp van de provincie Noord-Brabant een aantal goede projecten opgestart - met name in de grootste Brabantse steden - die vervolg dienen te krijgen. Zodat alle Brabantse steden en grote dorpen kunnen meedoen en onze prachtige Stadsvogels kunnen helpen."

Motie Voedselonderwijs

Statenlid Jade van der Linden "bewustwording door voedselonderwijs is super belangrijk. De impact van dit onderwijs is natuurlijk vele male groter wanneer dit op het agrarisch bedrijf zelf gegeven wordt door een boer die dag en nacht bezig is met onze voedselproductie"

Motie Herplant Bomen

Samen met de PvdA hebben we een prachtige aangenomen die ervoor zorgt dat de herplant van bomen op een kwalitatieve wijze gebeurd. Dus niet een of ander klein boompje, daar waar je een grote boom omhakt.