GroenLinks verdubbelt aantal wethouders in Brabant!

Na de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen waarbij het aantal GroenLinks-raadsleden verdubbelde zijn inmiddels de coalitieonderhandelingen in heel Noord-Brabant afgerond.

In achttien Brabantse gemeenten is GroenLinks na de verkiezingen zelfstandig vertegenwoordigd in de gemeenteraad, in tien van die gemeenten maakt GroenLinks deel uit van het college van B en W. Dit zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Nuenen, Roosendaal, Tilburg, Waalre en Waalwijk. In Eindhoven en Helmond zelfs met twee wethouders.

In de vijf gemeenten waar GroenLinks in combinatie met de PvdA deelnam aan de verkiezingen, lukte het in twee gemeenten om tot een coalitieakkoord te komen en een wethouder te leveren, namelijk in Son en Breugel en Vught.

Daarnaast nemen we in aantal gemeenten deel aan het college van B en W als onderdeel van een lokale samenwerkingspartij. Soms is een GroenLinks-lid daar dan ook wethouder, zoals in Geertruidenberg.

Al met al ruim een verdubbeling van het aantal wethouders en een stap vooruit op weg naar een duurzaam en sociaal Brabant.

GroenLinks-wethouders in Brabant:

 • Bergen op Zoom: Andrew Harijgens, wethouder duurzaamheid, klimaat, energie en afval, dierenwelzijn en WMO

 • Eindhoven: Renate Richters, wethouder jeugd, zorg en welzijn, armoede en inburgering, en Jan van der Meer, wethouder duurzaamheid en openbare ruimte

 • Geertruidenberg: Kevin van Oort (namens lokale partij Morgen!), wethouder openbare ruimte, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en grondzaken

 • Geldrop-Mierlo: Rob van Otterdijk, wethouder cultuur, onderwijs, jeugd, biodiversiteit, afval

 • Haaren: Adrienne Verschuren (namens Progressief '96), wethouder jeugd, WMO en participatie; sociale zaken; volksgezondheid; cultuur, welzijn, onderwijs en sport; communicatie, voorlichting en media

 • Helmond: Antoinette Maas wethouder duurzaamheid, mobiliteit, cultuur, toerisme en recreatie en Cathalijne Dortmans, wethouder jeugd, onderwijs gezondheid, diversiteit, inburgering

 • ’s-Hertogenbosch: Ufuk Kâhya, wethouder onderwijs, welzijn, (duurzame) mobiliteit

 • Nuenen: Joep Pernot, wethouder duurzaamheid, financiën, afval, milieu, energie en accommodatiebeleid

 • Roosendaal: Klaar Koenraad, wethouder zorg, duurzaamheid, bestuurlijke vernieuwing, volksgezondheid

 • Son en Breugel: Tom van den Nieuwenhuijzen (namens PvdA/GroenLinks), wethouder duurzaamheid, natuur, grondbeleid, water en riool, dierenwelzijn, inkoop, financiën, cultuur

 • Tilburg: Mario Jacobs, wethouder duurzame mobiliteit, groen, openbare ruimte, grondzaken, omgevingswet, monumenten, asielzoekers

 • Vught: Toine van de Ven (namens PvdA/GroenLinks), wethouder financiën, onderwijs, cultuur, sport, verkeer en vervoer, water openbare ruimte natuur, energie

 • Waalre: Arno Uijlenhoet, wethouder ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid

 • Waalwijk: Dilek Odabasi, wethouder coördinatie sociaal domein, jeugdbeleid, duurzaamheid, natuur en milieu, afval, kinderopvang, integratie, dierenwelzijn, gezondheidszorg