GroenLinks Brabant vindt dat in de provincie gestopt moet worden met het bejagen van vossen met behulp van kunstlicht. Johan Martens: "Het is een verwerpelijke vorm van jacht." Hij verwijst naar de rechtbank van Leeuwarden die in een vonnis verwees naar een Beneluxverdrag uit 1970. In dat verdrag zou bepaald zijn dat die vorm van jacht verboden is. GroenLinks vraagt het provinciebestuur hoeveel ontheffingen er zijn afgegeven en of GS bereid zijn geen ontheffingen meer te verlenen.

Lees hieronder de vragen.

========================================================================

Onderwerp: Jacht met kunstlicht

Op dit moment is het nog mogelijk op vossen te jagen met hulp van kunstlicht. Een
verwerpelijke vorm van jacht. De provincies Friesland en Flevoland hebben vorig jaar aan
een aantal jagers ontheffing gegeven om op deze wijze te jagen. De rechtbank in Leeuwarden
heeft deze vorm van jagen echter vervolgens verboden omdat deze vorm van jagen volgens
het Beneluxverdrag uit 1970 verboden is.

Dit geeft voor de GroenLinks fractie aanleiding tot de volgende vragen:

1. Heeft de Provincie Noord-Brabant ook ontheffing gegeven om op vossen te jagen met
hulp van kunstlicht? Zo ja, hoeveel ontheffingen zijn er verleend?

2. Bent u bekend met het Beneluxverdrag en wat hierin is opgenomen over de manier
waarop wel mag worden gejaagd?

3. Bent u op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden over deze
kwestie?

4. Deelt u de mening van GroenLinks en de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden
dat er niet mag worden gejaagd op vossen met hulp van kunstlicht?

5. Bent u bereid om alle aanvragen op ontheffing met onmiddellijke ingang in te trekken
en nieuwe ontheffingen niet meer te verlenen? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van beantwoording van onze vragen,

Johan Martens
Fractievoorzitter GroenLinks Noord-Brabant.