GroenLinks praat mee over toekomst provinciebestuur Brabant

Een groener, gezonder en socialer Brabant. Daarvoor staat GroenLinks Brabant. Als enige van de zittende partijen heeft de kiezer GroenLinks daarvoor beloond met zetelwinst op 20 maart. In het belang van de provincie heeft GroenLinks besloten in te gaan op de uitnodiging om de tweede informatieronde in te gaan op weg naar een nieuw provinciebestuur.

Informateur Helmi Huijbregts-Schiedon adviseerde op 24 april tot een meerderheidscoalitie van VVD-CDA-D66-GroenLinks-PvdA. Dit advies had van geen van de genoemde partijen de voorkeur, ook niet van GroenLinks. De VVD heeft een uitnodiging uitgedaan tot informeel overleg met de lijsttrekkers van deze vijf partijen. Na bestudering van het advies, de informatieverslagen en na overleg met de fractie heeft GroenLinks besloten om in te gaan op de uitnodiging van de VVD. Het belang van Brabant vraagt om een serieuze inzet van ‘winnaar’ GroenLinks om te komen tot een zo goed mogelijk bestuur.

Voorwaarden formatie

Hiermee zijn we nog niet aangekomen bij de daadwerkelijke formatie. Laat staan tot een gezamenlijk gedragen verhaal voor de toekomst van Brabant. Op de drie kernthema’s voor GroenLinks (groener, gezonder en socialer) liggen er eerst nog heel wat vraagstukken op tafel. “Kiezen de rechtse partijen VVD en CDA voor stappen vooruit of achteruit als het gaat om energie, klimaat, biodiversiteit en inclusiviteit? Voor vergroten van echt duurzame innovatie voor iedereen en het verkleinen van sociaal-economische en gezondheidsverschillen in Brabant? Kiezen we voor grote en gevestigde belangen, of voor het welzijn van alle Brabanders? Dat wil GroenLinks weten voordat sprake kan zijn van formatie door deze vijf partijen”, aldus fractievoorzitter Hagar Roijackers.

Over een tijdpad van informatie naar formatie valt nog niets concreets te zeggen. “VVD-informateur Huijbregts heeft ruim de tijd genomen voor de eerste informatie. Met alle uitdagingen waar Noord-Brabant voor staat, laten we ons nu niet opjagen om tot formatie te komen. Daarvoor is de inhoud van met name de groene en sociale dossiers ons te belangrijk”, aldus Roijackers.