De GroenLinks-fractie heeft zich volmondig achter de ontwikkeling van Fellenoord geschaard. In de grootste stad van Brabant verandert het Fellenoord, een buurt ten noordzijde van het station dat nu wordt gedomineerd door asfalt, kantoorgebouwen en parkeergarages, in de komende decennia in een groene oase met negenduizend woningen. “Minimaal dertig procent huurwoningen was een belangrijk onderdeel van het plan voor onze fractie”, aldus woordvoerder Michiel Philippart. “Gedeputeerde Staten heeft ons haar maximale inzet toegezegd op dit onderdeel.” 

De ontwikkeling van Fellenoord maakt onderdeel uit van de grote ontwikkeling van het Eindhoven stationsgebied, Knoop XL. GroenLinks staat positief kritisch tegenover het gehele plan waar Fellenoord onderdeel van is, aldus Philippart, die tijdens de Statenvergadering van afgelopen week Fellenoord als een van de lelijkste stukjes Eindhoven omschreef. “Er is amper een voetpad of boom te bekennen in Fellenoord en alles staat in teken van de auto nu. Dat gaat compleet veranderen. Er komt slechts 0,3 parkeerplaats per woningen en een deelauto per twintig woningen, waardoor groen, water, voetpaden de boventoon zullen voeren. Het hele plan is in lijn met de visie van GroenLinks”, duidt Michiel die samen met Statenlid Anne van Diemen de portefeuille Ruimte doet. “Verdichting van de steden middels hoogbouw, dicht bij een OV-knooppunt waar wonen, werken en recreëren centraal staan in plaats van zo snel mogelijk van A naar B komen met de auto.” 

In totaal reserveert de provincie Noord-Brabant zo’n 30 miljoen euro om risico’s af te dekken. “Als er in de toekomst blijkt dat het duurder gaat worden, iets wat vaak gebeurt bij dergelijke projecten met zo’n lange looptijd, dan zal de Provinciale Staten en de stad Eindhoven opnieuw hun fiat moeten geven”, aldus Philippart, die dat bij voorbaat niet uitsluit. “We zullen in de toekomst dan wel scherp blijven kijken naar de publieke belangen in het plan zoals de hoeveelheid groen en sociale huurwoningen. Dergelijke doelstellingen worden niet door de markt gerealiseerd, waardoor de publieke partners een stevige vinger in de pap moeten houden om Fellenoord een plek te maken voor iedereen”, benadrukt Philippart, die zich daar in de komende jaren hard voor zal blijven maken. “In totaal gaat het om een project dat tussen de drie en vijf miljard euro, dus dit zal niet de laatste keer zijn dat Fellenoord op de agenda staat.”